Според новата наредба сторнирането на фискален бон се извършва от самото устройство.