Касови апарати марка TREMOL

"Няма ком. с МО 3"

Поради някаква причина касовият апарат е останал без връзка с НАП. Това може да е поради спиране на SIM картата от страна на мобилния оператор заради неплатен абонамент или хардуерна повреда в устройството. При възникване на проблема имате възможност да работите три дни "гратис" като съответно първия и втория ден апарата изписва при дневен отчет "Няма ком. с МО 1" и "Няма ком. с МО 2". На третия отчет изписва "Няма ком. с МО 3" и блокира. За да продължите да работите с устройтвото е необходима намеса от сервиза който го обслужва.

"Нулиран RAM"

Грешка при некоректност на данните в оперативната памет. Причините най-често е оставянето на апарата повече от три месеца без захранване и/или повреда на акумулаторната батерия за захранване на паметта. Обърнете се към обслужващия сервиз за диагностика на проблема и инструкции за последващите ви действия в конкретната ситуация.

"Фискална грешка

Лимит RAM reset"

Изчерпан е обема на блоковете за запис на "нулиран RAM" във фискалната памет. Обърнете се към обслужващия сервиз за отстраняване на проблема с нулиране на оперативната памет и за подмяна на фискалната памет с нова.

"Повреден КЛЕН!!!"

Касовият апарат не вижда картата памет в която се записва контролната лента. Причината може да е повреда в самата карта или дефект на фискалното устройство.

"ДТ ГРЕШКА 02"
"ДТ ГРЕШКА 03"
"ДТ ГРЕШКА 19"

И други. Това са софтуерни грешки и/или хардуерни повреди в GSM модула осигуряващ GPRS връзка със сърварите на НАПSIM картата на мобилния оператор или интерфейса за връзка между GSM модула и процесора на касовия апарат. Обърнете се към вашия сервиз.

"КРАЙ ХАРТИЯ"

Ако сте поставили правилно хартията в принтера и това съобщение остава след като сте натиснали [CL] то има повреда в следенето на хартията във вашия касов апарат - необходима е намеса на оторизиран сервиз.

 

Касови апарати марка DAISY

"ИНФОРМАЦИЯ НАП"

Необходима е синхроницация между данните за вашата фирма записани е касовия апарат и тези в сървара на НАП. Обърнете се към сервиза който обслужва касовия ви апарат за инструкции как да направите това.

"ПОВРЕДЕН КЛЕН"

Касовият апарат не успява да обмени данни със SD картата памет на която съхранява копие на касовите бележки. Това може да се дължи на повреда на SD картата или на самия касов апарат.

"Грешка 117 - 3"

Направени са 3 дневни отчета без връзка с НАП. При първите два отчета изпечатва съответно Грешка 117 - 1 и Грешка 117 - 2". При трети отчет без връзка, работата с апарата се блокира до отстраняване на проблема. Той може да се дължи или на повреда в касовия апарат или на спиране на SIM картата от страна на мобилния оператор поради неплащане на абонаментната такса. Също, имали сме случаи на клиенти, които включват апарата си специално за да направят дневен отчет. При това, пускайки отчета, GSM модула все още не е успял да се регистрира в мрежата на мобилния оператор и съответно апарата дава грешка 117. Клиента след това веднага изключва апарата си и това нулиране остава неотчетено в НАП. След като касиера успее да повтори три последователни дни това, съответно касовия апарат блокира. За да избегнете тази ситуация, след като включите касовия апарат, изчакайте 1-2 минути да успее да се регистрира в мрежата. При това на екрана се появява малък надпис GPRS или друга икона (вижта упътването на касовия апарат). Ако случайно пропуснете това и все пак ви изпечата грешка 117, то след отчета го оставете включен за известно време. Т.е. накратко, необходимо е преди и след отчета апарата да стои включен за известно време. Ако въпреки спазването на това условие апарата продължава да дава грешка 117, то се налага намесата на сервиза който обслужва касовия ви апарат.

"ДН. ОТЧЕТ"

За да извършите действието (примерно сверяване на часовник-календара) е необходимо преди това да пуснете дневен отчет с нулиране.

"КОМУН. ГР. НАП"

Грешка в комуникацията между касовия апарат и сървара на НАП. Може да се дължи на временен проблем с GSM покритието, профиктика на НАП сървара или дефект на касовия апарат.

"ГРЕШНА ПАРОЛА"

Изключете и включете апарата. Опитайте отново, този път с вярна парола.

"НЯМА КЛЕН"
"ПОВРЕДЕН КЛЕН"

Касовият апарат не може да комуникира нормално с картата памет. Възможно е последната да е повредена или самия касов апарат да има дефект. В моделите при които SD картата е достъпна за оператора, е възможно умишлено или по невнимание да е извадена картата.

Рестарт на касови апарати Дейзи става със задържане на бутоните ALT+STL и копчето за включване. Желателно е да се опита този ресет преди да предприемете други действия.

 

Касови апарати марка DATECS

"НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТТА"

Поради някаква причина оперативната памет на апарата е останала без захранване. Това може да се дължи на оставяне на апарата без захранване повече от 3 месеца, повреда в RAM чипа, процесора, повреда на акумулаторната батерия или зарядната и верига. За точна диагностика се обърнете към сервиза който обслужва касовия ви апарат, като по закон това трябва да стане веднага след установяване на проблема.

"НЕВАЛИДЕН КЛЕН"

"НЯМА SD КАРТА!"

Касовият апарат не успява да намери картата памет която се ползва за КЛЕН. Това може да се дължи на повреда на SD картата или повреда в самия апарат.

"Грешка при връзка модема"

Фискалното устройство не успява да обмени данни с GSM модула който осигурява GPRS връзката с НАП. Това понякога се дължи на спукване в платката но по-често на изгорял GSM модул. Конкретната причина може да установи облсужвашия сервиз.

"Блокирана връзка с НАП"

Изписва се на екрана при опит да изпечатате касова бележка. При три последователни дневни отчета с нулиране, без да са изпратени в НАП апаратът блокира до възстановяване на връзката. След дневен отчет с нулиране повечето модели изписват дали операцията е преминала успешно, така че да можете да реагирате своевременно. Липсата на връзка може да се дължи на лош обхват на мобилния оператор, повреда в касовия апарат или спиране на SIM картата от страна на мобилния оператор поради неплащане на абонаментната такса. Точната причина може да се установи от сервизен техник.

"Не е регистриран в НАП"

Най-вероятно устройството ви е временно снето от отчет в НАП. Ако желаете да го ползвате, свържете се със сервизната фирма която го обслужва.